การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฏาคม 2565

ปรับปรุงเมื่อ: 2022-08-06

✍️ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ขอ

ปรับปรุงเมื่อ: 2022-03-17

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ วันที่ 11 ก.พ.2564

ปรับปรุงเมื่อ: 2021-02-18

โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวัน Christmas 24 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-28

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(กีฬาโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 วันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-28

โรงเรียนเทศบาล 1(วิทยานารี)ศึกษาดูงานดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-28

โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 30 ตุลาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-28

โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-12-28

โรงเรียนเทศบาล 4 จัดกิจกรรมการป้องกันโควิด วันที่ 29-30 ส.ค.63

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-09-08

โรงเรียนเทศบาล4(อมร สะเพียรชัยอุทิศ) จัดกิจกรรมวันแม่ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-10-06

โรงเรียนเทศบาล4 อมร สะเพียรชัยอุทิศ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และห้องสมุด วันที่ 17-21 ส.ค.63

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-09-08

โรงเรียนเทศบาล4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63

ปรับปรุงเมื่อ: 2020-09-08