การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28  ณ  จังหวัดร้อยเอ็ด  
ระหว่างวันที่ 21 - 24 กรกฏาคม  2565
: 2022-08-06

โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 165006    © 2020, All Rights Reserved