ต้อนรับผู้อำนวยการ อาทิตย์ สาทา

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) ขอต้อนรับผู้อำนวยการ อาทิตย์ สาทา ด้วยความยินดียิ่ง

: 2022-03-17

โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 165010    © 2020, All Rights Reserved