โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงามศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

: 2021-02-18

โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 165007    © 2020, All Rights Reserved